Praktijknummer: (0113) 61 23 27Receptenlijn: (0113) 61 42 63Spoednummer: (0113) 61 36 00

Afspraak spreekuur

Bel bij voorkeur tussen 8.00 en 10.00 uur. 


Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten.

Voor een consult reserveren wij 10 minuten. Als u meer tijd nodig denkt te hebben of als u meerdere vragen of klachten heeft, vragen wij u dit aan te geven als u een afspraak maakt.

Ook als u een visite aanvraagt zal de assistente vragen naar de reden van uw verzoek. Omdat de mogelijkheden voor onderzoek altijd beter zijn op de praktijk, is het praktischer om, indien mogelijk, naar de praktijk te komen. 

Visites na langdurig of ingrijpend ziekenhuisbezoek en geboortes plannen we in, maar u kunt hier ook gerust om vragen.
Adres Roompotstraat 52
4456BE Lewedorp
Fax: (0113) 67 14 35
Contact
Telefoon:(0113) 61 23 27
Receptenlijn:(0113) 61 42 63
Spoednummer:(0113) 61 36 00
Huisartsen M. Eversdijk - van Veelen
A. Verbrugge - van der Hoek