Praktijknummer: (0113) 61 23 27Receptenlijn: (0113) 61 42 63 Spoednummer: (0113) 61 36 00

Verhuisd of nieuw in de praktijk?

Bent u patiënt in onze praktijk en gaat u verhuizen? Geef uw adreswijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. 


Bent u pas komen wonen in Lewedorp of Nieuwdorp en wilt u patiënt worden in onze praktijk? 
Neem contact op met de assistente over uw inschrijving in onze praktijk.

Heeft u een afspraak voor een kennismakingsgesprek? Wilt u dan per persoon een ingevuld inschrijfformulier meenemen? U kunt de formulieren hieronder downloaden en printen. 

Bent u verhuisd en wordt u patiënt in een andere huisartsenpraktijk? Via onderstaand uitschrijfformulier geeft u toestemming toe het verzenden van uw medisch dossier. 


Inschrijfformulier
UitschrijfformulierVoorlichtingsfolder LSP
Adres Roompotstraat 52
4456 BE Lewedorp

Veilige mail doktersassistente: doktersassistente.verbruggeeversdijk@zorgmail.nl (alleen voor zorgverleners!)
Veilige mail apotheek: apotheekassistenteverbruggeeversdijk@zorgmail.nl (alleen voor zorgverleners!)
Contact
Telefoon:(0113) 61 23 27
Receptenlijn:(0113) 61 42 63
Spoednummer:(0113) 61 36 00
Huisartsen M. Eversdijk - van Veelen
A. Verbrugge - van der Hoek