Praktijknummer: (0113) 61 23 27Receptenlijn: (0113) 61 42 63 Spoednummer: (0113) 61 36 00

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week aanvragen via onze receptenlijn: (0113) 61 42 63

Of via het patiëntenportaal. U kunt zich hiervoor aanmelden op: 

https://westerschenge.uwzorgonline.nl/inloggen-en-registratie/app/


Dit kan alleen voor medicatie die u chronisch gebruikt.
Wilt u een medicijn herhalen dat u niet (meer) dagelijks gebruikt, dan belt u daarvoor de doktersassistente op het gewone praktijknummer.


Alle recepten die op een werkdag voor 10.30 uur ingesproken of online besteld zijn, kunnen twee werkdagen later  worden opgehaald 

Specialistenrecepten brengt u bij voorkeur direct naar de praktijk. U hoeft niet te wachten tot de openingstijd van de apotheek.
Dit i.v.m de verplichte controle en zorgvuldige afhandeling van uw medicatie.
Adres Roompotstraat 52
4456 BE Lewedorp

Veilige mail doktersassistente: doktersassistente.verbruggeeversdijk@zorgmail.nl (alleen voor zorgverleners!)
Veilige mail apotheek: apotheekassistenteverbruggeeversdijk@zorgmail.nl (alleen voor zorgverleners!)
Contact
Telefoon:(0113) 61 23 27
Receptenlijn:(0113) 61 42 63
Spoednummer:(0113) 61 36 00
Huisartsen M. Eversdijk - van Veelen
A. Verbrugge - van der Hoek