Praktijknummer: (0113) 61 23 27Receptenlijn: (0113) 61 42 63 Spoednummer: (0113) 61 36 00

Omgangsregels

In onze praktijk hanteren we de volgende regels: 

We accepteren elkaar met onze verschillen.
We gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.
We houden ons aan de wet wat betreft discriminatie en (seksuele) intimidatie.
Dreigend en grof taalgebruik kan worden opgevat als intimiderend gedrag. Hiervan wordt melding gemaakt aan uw huisarts die daar een registratie van kan maken.
We tolereren geen enkele vorm van agressie of geweld.
Adres Roompotstraat 52
4456 BE Lewedorp

Veilige mail doktersassistente: doktersassistente.verbruggeeversdijk@zorgmail.nl (alleen voor zorgverleners!)
Veilige mail apotheek: apotheekassistenteverbruggeeversdijk@zorgmail.nl (alleen voor zorgverleners!)
Contact
Telefoon:(0113) 61 23 27
Receptenlijn:(0113) 61 42 63
Spoednummer:(0113) 61 36 00
Huisartsen M. Eversdijk - van Veelen
A. Verbrugge - van der Hoek