Praktijknummer: (0113) 61 23 27Receptenlijn: (0113) 61 42 63 Spoednummer: (0113) 61 36 00

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Zie hieronder voor meer informatie: 

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Toestemming inzage in uw medische gegevens door andere zorgverlener: 

Het kan belangrijk zijn dat andere zorgverleners uw medische gegevens kunnen zien, bv de huisarts op de huisartsenpost.
In spoedsituaties kan het zelfs van levensbelang zijn. Het kan echter alleen met uw toestemming. 

U kunt dit mondeling aan ons doorgeven, of door onderstaand formulier in te vullen en af ​​te geven.
Kijk voor meer informatie op:  https://www.vzvz.nl/

Toestemming inzage medisch dossier huisarts door andere zorgverlener

Toestemming inzage in uw ziekenhuisdossier door huisarts:

Voor uw huisarts kan het heel belangrijk zijn om inzage te hebben in uw ziekenhuisdossier.
Ook dat kan alleen met uw toestemming. Die toestemming kunt u regelen aan de balie van het ziekenhuis, online via 

https://www.zorgplazazeeland.nl/Form/Info   

https://www.zorgplazazeeland.nl/Form/MijnToestemmingToestemming overdracht medische gegevens aan derden, bv familie. 

Geeft u toestemming aan derden om uw medische gegevens op te vragen?

Of bent u contactpersoon van iemand en krijgt u toestemming over die persoon medische informatie te vragen?
Of wilt u met de huisarts praten over een ander? 
Het kan alleen met toestemming van de persoon zelf.
Vul hiervoor onderstaand formulier in: 

Toestemmingsformulier delen medische gegevens

Medische dossier inzien, ontvangen of corrigeren

Wilt u uw medisch dossier inzien, een afschrift ontvangen, of een correctie doorvoeren? 
Overleg met de huisarts aan de hand van het hieronder ingevulde formulier: 


Aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens SKP.docx


Adres Roompotstraat 52
4456 BE Lewedorp

Veilige mail doktersassistente: doktersassistente.verbruggeeversdijk@zorgmail.nl (alleen voor zorgverleners!)
Veilige mail apotheek: apotheekassistenteverbruggeeversdijk@zorgmail.nl (alleen voor zorgverleners!)
Contact
Telefoon:(0113) 61 23 27
Receptenlijn:(0113) 61 42 63
Spoednummer:(0113) 61 36 00
Huisartsen M. Eversdijk - van Veelen
A. Verbrugge - van der Hoek