Praktijknummer: (0113) 61 23 27Receptenlijn: (0113) 61 42 63 Spoednummer: (0113) 61 36 00

SPOED

Bij levensgevaar
Als elke seconde telt: bel  112

Spoed overdag
Spoednummer huisartsenpraktijk Westerschenge: 0113-613600 

Avond-, nacht- en weekenddienst: 
Als u 's avonds, 's nachts, in het weekend of op een feestdag dringend een huisarts nodig heeft,
belt u het telefoonnummer van de huisartsenpost.

Zonder afspraak binnen lopen is niet de bedoeling.
Telefoonnummer: 0900 - 1785
website: https://huisartsenspoedpostzeeland.nl/
Huisartsenpost De Bevelanden
's-Gravenpolderseweg 114B
4462 RA Goes
(naast het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ))

 

  
Adres Roompotstraat 52
4456 BE Lewedorp

Veilige mail doktersassistente: doktersassistente.verbruggeeversdijk@zorgmail.nl (alleen voor zorgverleners!)
Veilige mail apotheek: apotheekassistenteverbruggeeversdijk@zorgmail.nl (alleen voor zorgverleners!)
Contact
Telefoon:(0113) 61 23 27
Receptenlijn:(0113) 61 42 63
Spoednummer:(0113) 61 36 00
Huisartsen M. Eversdijk - van Veelen
A. Verbrugge - van der Hoek