Praktijknummer: (0113) 61 23 27Receptenlijn: (0113) 61 42 63 Spoednummer: (0113) 61 36 00

Medische verklaring en medische keuring

Medische keuring.
Als huisarts hebben wij een behandel - en vertrouwensrelatie met u als patiënt. 
Voor een medische keuring, of het invullen van een vragenlijst over uw gezondheid in het kader van een keuring, verwijzen wij u daarom naar een onafhankelijk arts.
Ook onze POH 's zullen geen keuringsformulieren invullen. 

Doktersverklaring.

Als huisarts krijgen wij regelmatig het verzoek om een medische verklaring af te geven. Dit heeft vaak betrekking op ziekteverzuim tijdens school of werktijd, maar soms ook in verband met het annuleren van een reis of een verzekeringsclaim. 
 
Door het landelijke adviesorgaan van huisartsen (KNMG) is afgesproken een dergelijke verklaring niet meer af te geven. Ondanks dat de meeste instanties (zoals bedrijfsartsen, advocaten en verzekeraars) hiervan op de hoogte zijn, wordt er toch nog regelmatig om gevraagd.
In die gevallen kunt u verwijzen naar onderstaande brief van de KNMG
 
Zijn er toch problemen, bespreek het dan met de huisarts of doktersassistente.
 

Brief KNMG
Adres Roompotstraat 52
4456 BE Lewedorp

Veilige mail doktersassistente: doktersassistente.verbruggeeversdijk@zorgmail.nl (alleen voor zorgverleners!)
Veilige mail apotheek: apotheekassistenteverbruggeeversdijk@zorgmail.nl (alleen voor zorgverleners!)
Contact
Telefoon:(0113) 61 23 27
Receptenlijn:(0113) 61 42 63
Spoednummer:(0113) 61 36 00
Huisartsen M. Eversdijk - van Veelen
A. Verbrugge - van der Hoek